კომპანია იუჯი-ლიმეს რობოტექნიკის აკადემიის ადმინისტრაცია

შექმენი შენი ხელით

ალექსანდრე ტატიშვილი

დირექტორი

კონსტანტინე თოფურია

დირექტორი

თორნიკე ჭაბუკიანი

სასწავლო მიმართულებების მთავარი ხელმძღვანელი

დავით ფერაძე

მიმართულების ხელმძღვანელი

გიორგი აფრიდონიძე

სწავლების მენეჯერი

მარი გერაძე

სასწავლო პროცესის მენეჯერი

ვასო კაპანაძე

სასწავლო პროცესის მენეჯერი

კომპანია იუჯი-ლიმეს რობოტექნიკის აკადემიის ადმინისტრაცია

შექმენი შენი ხელით

ალექსანდრე ტატიშვილი

დირექტორი

კონსტანტინე თოფურია

დირექტორი

თორნიკე ჭაბუკიანი

სასწავლო მიმართულებების მთავარი ხელმძღვანელი

დავით ფერაძე

მიმართულების ხელმძღვანელი

გიორგი აფრიდონიძე

სწავლების მენეჯერი

მარი გერაძე

სასწავლო პროცესის მენეჯერი

ვასო კაპანაძე

სასწავლო პროცესის მენეჯერი