×

აკადემიის მისია

შექმენი შენი ხელით

აკადემიის მისია წარმოადგენს იმ ღირებულებათა ერთიანობას, რომლითაც ხელმძღვანელობს კომპანიის მმართველი გუნდი. მისია არის ის გზა, რომელსაც უნდა გაჰყვეს აკადემია იმისათვის, რომ საკუთარ მიზანს მიაღწიოს.

იუჯი-ლიმეს აკადემიის მისია

აკადემიის მისიაა შექმნას ისეთი საგანმანათლებლო სივრცეები და სასწავლო პროგრამები სადაც მოსწავლეებს საშუალება ექნებათ მიიღონ თანამედროვე ტექნოლოგიური განათლება. ხელი შევუწყოთ საქართველოში ისეთი დისციპლინების განვითარებას როგორიცაა პროგრამირება, რობოტიკა, ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია, მათემატიკა და სხვა ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები.

ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ფუნდამენტური სწავლების მეთოდოლოგია, რისი საშუალებითაც აკადემიის მიზანია დაეხმაროს მოსწავლეებს მათი პოტენციური შესაძლებლობების გამოვლენასა და განვითარებაში, ჩამოუყალიბოს და განვუვითაროთ მათ დამოუკიდებელი, კრეატიული, გამომგონებლური, კრიტიკული და ლოგიკური აზროვნება.

აკადემიის მიზანია:

  • პრაქტიკაზე ორიენტირებული სასწავლო პროცესის ფორმირება, სხვადასხვა საგანმანათლებლო რესურსებისა და პროგრამების შექმნა/განვითარება
  • თანამედროვე პედაგოგიური მეთოდოლოგიების დანერგვა სასწავლო და საგაკვეთილო პროცესში
  • მოზარდის ინტელექტუალური პოტენციალის გამოვლენა და განვითარება
  • მოსწავლეთატვის კონკურენტუნარიანი, უსაფრთხო, თანამედროვე ინფრასტრუქტური აღჭურვილი სალექციო/საგაკვეთილო გარემოს შექმნა
  • საერთაშორისო სტანდარტების შემოტანა და დამკვიდრება აკადემიის სივრცეში
  • საერთაშორიოს სასწავლო რესურსების გამოყენება საგაკვეთილო რესურსებში
  • წამყვან საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან, ორგანიზაციებთან, ასოციაციებთან თანამშრომლობა, კონფერენციებში, ოლიმპიადებში და კონკურსებში მოსწავლეთა მაქსიმალური ჩართვა/მონაწილეობა